اگر ویندوز مال شيرازيها بود!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.چهار شنبه 29 شهريور 1391برچسب:, |

دید

 
 

                                          

 چهار شنبه 29 شهريور 1391برچسب:, |

خدا را گفتم

خدا را گفتم

بیا جهان را قسمت کنیم :
آسمان برای من ابرهایش برای تو
دریا برای من موج هایش برای تو
ماه برای من خورشید برای تو

خدا خندید و گفت :
تو بندگی کن و انسان باش همه دنیا برای تو …..
من هم برای تو


 


چهار شنبه 29 شهريور 1391برچسب:, | 

در مکه که رفتم خیال میکردم دیگر تمام گناهانم پاک شده است، غافل از اینکه تمام گناهانم گناه نبوده و تمام درستهایم به نظرم خطا انگاشته و نوشته شده بود.
 
درمکه دیدم خدا چند سالیست که از شهر مکه رفته و انسانها به دور خویش میگردند...

در مکه دیدم هیچ انسانی به فکر فقیر دوره گرد نیست دوست دارد زود به خدا برسد و گناهان خویش را بزداید غافل از اینکه آن دوره گرد خود خدا بود.

در مکه دیدم خدا نیست و چقدر باید دوباره راه طولانی را طی کنم تا به خانه خویش برگردم و در همان نماز ساده خویش تصور خدا را در کمک به مردم جستجو کنم.

آری شاد کردن دل مردم همانا برتر از رفتن به مکه ایست که خدایی در آن نیست.

 چهار شنبه 29 شهريور 1391برچسب:, |

الهی!

 

باخاطری خسته، دل به جود و کرم تو بسته…

 

دست از پاچه خواری اساتید شسته و در انتظار نمرات نشسته ام.

 


گر پاس شوند کریمی، پاس نشوند حکیمی.

 


نیفتم شاکرم، بیفتم صابرم که چاره ای ندارم جز اینکه بر همین درگاه بمانم و بخوانم و بخوانم.

 


الهی شهریه ها بالاست که می دانی و جیب ما خالی است که می بینی.

 


نه پای گریز از امتحان دارم و نه زبان ستیز با استاد…

 


اصلا الهی دانشجویی را چه شاید و از او چه باید؟

 


دستم بگیر که تو خدایی و درمانی و مرا همچو استاد نمی رانی..شنبه 18 شهريور 1391برچسب:, |

گروه اینترنتی فارس پاتوق | www.Iranianfun.netسه شنبه 14 شهريور 1391برچسب:, |

دروغ

 
 

 

اگه کسی بهت گفت دوستت دارم ؛ آروم بغلش کن ، نازش کن ، سرشو بذار روی شونت و یواش در گوشش بگو : خوب بسه دیگه پاشو خیلی خندیدیم ! اونجایی که
 تو درس میخوندی ما مدیر مدرسه بودیم!
 
 


سه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, |

شعر

 
 

شب تاریکی

در حنجره های ما صدا را بفشار

صوت و سخن و حرف و هجا را بفشار

تاریکی از این قشتگ تر میخواهی

ای مرگ بیا گلوی ما را بفشارسه شنبه 7 شهريور 1391برچسب:, |

عکس ترسناک ترین نقاشی جهانیک شنبه 5 شهريور 1391برچسب:, |

                              

 

 

                         

 

    

                         یک شنبه 5 شهريور 1391برچسب:, |

نازی

 
 

احتمالش خیلی زیاده که کوچولوهای که عکساشون پایینه بزرگ شدن اینطوری بشن

 

 یک شنبه 5 شهريور 1391برچسب:, |

نازنین

 
 

                        

 

 

 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 یک شنبه 5 شهريور 1391برچسب:, |