خدا

 
 

با دلم چه میکنی؟؟؟

 

 

 

خدایا کمکم کنسه شنبه 18 مهر 1391برچسب:, |

خدایا آیا تو هم مرا نمی بینی

 

 

درست است که من حقیرم، کوچکم، گناهکارم

 

 

ولی روح خود در کالبد من دمیدی

 

 

خدایا خدایا این حقیر را دریاب

 

 

خدایا دلم گرفته

 

 

خدایا دلگیرم

 

 

خدایا به بزرگیت قسمت میدم نگذار

 

 

دلم بشکند.........دو شنبه 17 مهر 1391برچسب:, |

                  [تصویر:  z0a31d574o1ds75fqc83.jpg]


مرد سرت رو بالا بگیر از چی‌ خجالت میکشی؟

خجالت را باید کسانی‌ بکشند که نان را از سفره تو دزدیده‌اند

و حساب بانکی شان را در کشورهای دیگر پر کردند.

خجالت را باید کسانی‌ بکشند

که هر لحظه فریاد عدالت عدالت سر می دهند

و غیر از ریا چیزی برای زندگی ندارند!چهار شنبه 12 مهر 1391برچسب:, |

                             پنج شنبه 6 مهر 1391برچسب:, |